vacancies

Data scientist

SAYFR leverer digitale produkter med innovativt innhold som støtter endring av organisasjonskultur. SAYFR er i sterk vekst, og ønsker å styrke teamet med en Data Scientist. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og engasjert og som ønsker å ta ansvar for å utvikle og skape mer verdi ut av våre data.

Om SAYFR:
SAYFR er et selskap som spesialiserer seg på å forbedre selskaps- og sikkerhetskultur og gjennom dette forhindre ulykker, redde liv og redusere miljøforurensning.

Selskapet ble etablert i 2018, og har i dag 15 ansatte samt en rekke samarbeidspartnere. SAYFRs kundeportefølje består av store industriaktører fra flere ulike segmenter, men med hovedvekt på maritim- og offshorenæringen. Selskapet sikret seg nylig ekstra finansiell kapasitet da det fikk et venturefond inn på eiersiden. Dette vil være med på å akselerere veksten og gjøre det mulig å gå inn i nye markeder.

SAYFR støtter ledelsen i bedrifter med å forbedre organisasjonskulturen. Dette gjøres ved bruk av app’er og gamification, og involverer hele organisasjonen. Ulike digitale produkter for håndholdte enheter er utviklet for å hjelpe alle ansatte i store organisasjoner til å reflektere, diskutere og trene på atferd. Data fra de digitale produktene, spørreskjemaer, hendelser og ulykker blir samlet i vår Google Cloud plattform. Dataene blir brukt til å simulere operasjonell risiko og for å identifisere forbedringsområder. Vår innovative bruk av analytics i skyen er en av grunnene til at SAYFR er tatt opp i Google for Startups Cloud Program.

SAYFRs kunder er lokalisert over hele verden, men vårt hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Organisasjonskultur er ekstremt viktig for oss, og du vil bli en del av en gruppe som verdsetter samarbeid og har et stort fokus på eget arbeidsmiljø. Vi tror på viktigheten av tillit, omsorg, åpenhet, mangfold, det å ha det gøy og at livet handler om læring.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • Designe og strukturere databaser
 • Kombinere ulike datakilder i avanserte analyser for bruk i simulering
 • Bygge digitale beslutningsmodeller og delta i implementering på vår Google Cloud Platform
 • Modellering av data og årsakssammenhenger som grunnlag for beslutninger, og for å gjennomføre analyser (inkl. ML) for å hente verdi ut av våre big data
 • Validere effekt av våre produkter
 • Visualisere resultater
 • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Som Data Scientist vil du jobbe på tvers av avdelinger (R&D, Tech, Analytics, Product, Customer Success), men du vil ha flest arbeidsoppgaver innenfor R&D og Analytics.

Hva vi ser etter:
 • 3-5 års relevant erfaring
 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå (helst mastergrad)
 • Kompetanse på følgende: SQL, Google Cloud Platform eller tilsvarende, grunnleggende koding/programmering, maskinlæring og kunstig intelligens, strukturere data, sette opp databaser, trekke ut data, statistikk, faktoranalyse, SEM-analyser
 • Evne til å jobbe strukturert og analytisk, og til å koordinere mange oppgaver samtidig
 • Motivert for å levere og pådriver for forenkling og automatisering
 • Pragmatisk, interessert i å finne gode løsninger, søke kontinuerlig læring og forbedring
 • Arbeide godt i team, nysgjerrig, bidra til en åpen og tillitsbasert kultur
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
Hvorfor SAYFR er et spennende sted å jobbe:
 • Muligheten til å forhindre ulykker ved å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner i sin utvikling og modning
 • Vennlig og støttende arbeidsmiljø med fokus på læring fra feil
 • Ansattfordeler, inkludert medlemskap i treningsklubb, helseforsikring, fleksibilitet og morsomme sosiale arrangementer
 • Hvis dette høres interessant ut og du ønsker å bli en del av SAYFR så vil vi gjerne høre fra deg.

Hvis dette høres interessant ut og du ønsker å bli en del av SAYFR så vil vi gjerne høre fra deg.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Benedikte H. Wentworth (benedikte@sayfr.com, telefon: 90943654) eller CHRO Morten Kristmoen (morten@sayfr.com, telefon: 99398280)

Frist: 13.september 2022